ag平台在线试玩

在线客服代码
 

在线客服代码 V3.1.0.675 发布

时间:2020-11-18 23:03来源:xunnet.org 作者:在线客服代码@ibang客服
在线客服代码 V3.1.0.675 发布
 
 
ibangkf在线客服系统的在线客服代码升级版本V3.1.0.675正式发布,欢迎您的使用。
 
【新功能】
1.本次升级主要是增加了手机实名验证
2.简化注册登录信息
                                                      
主帐号 子帐号 
       
    
 
【优化】
1、修复访客备注。


    本文地址:http://xunnet.org/xinwen/727.html
    版权所有 © 转载时必须以链接形式注明作者和原始出处!    您可能有兴趣的文章: